GLOBAL VILLAGE BAJSA
1751-2007
 
line decor
  NAZAD  ::  
line decor
   
 
GLASNIK BAJŠE ARHIVA
 
Besplatan informativni list Bajše doživeo je 31 izdanja između 10. jula 2003. i 8. avgusta 2004. godine. Možete preuzeti objavljene brojeve lista u digitalnom (Adobe Acrobat) formatu. Ako na računaru nemate instaliran softver Acrobat onda ga možete preuzeti odavde.


1. broj, (mađarski) 1. broj, (srpski)
2. broj, (mađarski) 2. broj, (srpski)
10.07.2003. 10.07.2003. 17.07.2003. 17.07.2003.
509 KB 827 KB 579 KB 836 KB
               

3. broj, (mađarski) 3. broj, (srpski)
4. broj, (mađarski) 4. broj, (srpski)
24.07.2003. 24.07.2003. 31.07.2003. 31.07.2003.
954 KB 868 KB 530 KB 766 KB
               

5. broj, (mađarski) 5. broj, (srpski)
6. broj 7. broj
07.08.2003. 07.08.2003. 14.08.2003. 21.08.2003.
928 KB 502 KB 1286 KB 1119 KB
               

8. broj 9. broj
10. broj 11. broj
28.08.2003. 11.09.2003. 25.09.2003. 09.10.2003.
674 KB 735 KB 1279 KB 1483 KB
               

12. broj 13. broj
14. broj 15. broj
23.10.2003. 06.11.2003. 20.11.2003. 04.12.2003.
939 KB 907 KB 1071 KB 783 KB
               

16. broj 17. broj
18. broj 19. broj
18.12.2003. 08.01.2004. 22.01.2004. 05.02.2004.
771 KB 2589 KB 671 KB 1738 KB
               

20. broj 21. broj
22. broj 23. broj
19.02.2004. 04.03.2004. 18.03.2004. 01.04.2004.
1568 KB 731 KB 1347 KB 1178 KB
               

24. broj 25. broj
26. broj 27. broj
15.04.2004. 29.04.2004. 13.05.2004. 27.05.2004.
2086 KB 1648 KB 1897 KB 1990 KB
               

28. broj 28. vanredni broj
29. broj 30. broj
10.06.2004. 17.06.2004. 01.07.2004. 22.07.2004.
2521 KB 3765 KB 2035 KB 2781 KB
               

31. broj
32. svečani broj        
08.08.2004. 11.06.2007.        
1853 KB 1281 KB