GLOBAL VILLAGE BAJSA
1751-2015
 
line decor
  NAZAD  ::  
line decor
   
 
DOWNLOAD SEKCIJA
 

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI:
SANACIJA ATMOSFERSKIH KANALA
U BAJŠI

 

REZULTATI RAKIJADE (2013)

 

PRAVO NACIONALNIH MANJINA NA KORIŠĆENJE SVOG JEZIKA I PISMA U SRBIJI

 
 

PRELO 2006-2011

 
 

REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MZ (22.11.2009)


136 KB

 


 

BAJŠANSKI DNEVNIK 2009.

 

Prospekat o Bajši

 

Multikulturalno selo kao izvor inspiracije

U projektu Multikulturalno selo kao izvor inspiracije Doma za učenike iz Subotice, Vivien Dudaš (Dudás Vivien) i Cintia Kovač (Kovács Cintia) iz Bajše su se našle među 3 visoko ocenjenih i pohvaljenih autora za sveobuhvatno, kompleksno i najdinamičnije prikazivanje reportaže o svom selu, koji su ujedno bili i tehnički najbolje komponovani u pogledu elemenata kao što su pokret, muzika, tekst, slika. Prezentaciju o Bajši možete preuzeti ovde:


12,9 MB

 


 

Zvučni materijal svečane sednice

Moguće je preuzimanje snimaka svečane sednice Saveta Mesne Zajednice od 07.06.2008. god. u MP3 formatu:

1. Nastup hora osnovne škole Bratstvo Jednistvo, 5:21
2. Pozdravljanje prisutnih zvanica (na tri jezika), 3:33
3. Lacković Karolj, predsednik Saveta Mesne zajednice pozdravlja prisutne, 5:34
4. Furđik Igor, ambasador Slovačke Republike u Beogradu pozdravlja prisutne, 2:27
5. Citati iz knjige Szélcsend (Zatišje) od autora Bozoki Huđik Anastazije, posle recitovanje pesama, 28:25
6. Dodela Plaketa Sela, 7:44
7. Nastup ženskog hora Csalogány, 4:51

 


 
Istorija evangelističke crkve u Bajši
 

Dostupan je u pdf formatu i na mađarskom jeziku:


45 KB

 
 
Lutajuća domovina - Bajša
 

Radio intervju sa bajšanima "Lutajuća domovina - Bajša", emitovana na mađarskom jeziku 11. januara 2004. godine (urednik Laslo Dorman), u trajanju od 53 minuta i 10 sekundi se može preuzeti u mp3 formatu:


9346 KB

 
 

Slike svakodnevnice sela 2006-2007

Svečana sednica povodom Dana sela je održana 10. juna gde je organizovana projekcija čiji materijal se može preuzeti u formatu PowerPoint prezentacije:


10157 KB

 
 
"Szószóró - Glasnik Bajše" arhiva
 
Besplatan informativni list Bajše doživeo je 31 izdanja između 10. jula 2003. i 8. avgusta 2004. godine. Možete preuzeti objavljene brojeve lista u digitalnom (Adobe Acrobat) formatu. Ako na računaru nemate instaliran softver Acrobat onda ga možete preuzeti odavde.


1. broj, (mađarski) 1. broj, (srpski)
2. broj, (mađarski) 2. broj, (srpski)
10.07.2003. 10.07.2003. 17.07.2003. 17.07.2003.
509 KB 827 KB 579 KB 836 KB

3. broj, (mađarski) 3. broj, (srpski)
4. broj, (mađarski) 4. broj, (srpski)
24.07.2003. 24.07.2003. 31.07.2003. 31.07.2003.
954 KB 868 KB 530 KB 766 KB

5. broj, (mađarski) 5. broj, (srpski)
6. broj 7. broj
07.08.2003. 07.08.2003. 14.08.2003. 21.08.2003.
928 KB 502 KB 1286 KB 1119 KB

8. broj 9. broj
10. broj 11. broj
28.08.2003. 11.09.2003. 25.09.2003. 09.10.2003.
674 KB 735 KB 1279 KB 1483 KB

12. broj 13. broj
14. broj 15. broj
23.10.2003. 06.11.2003. 20.11.2003. 04.12.2003.
939 KB 907 KB 1071 KB 783 KB

16. broj 17. broj
18. broj 19. broj
18.12.2003. 08.01.2004. 22.01.2004. 05.02.2004.
771 KB 2589 KB 671 KB 1738 KB

20. broj 21. broj
22. broj 23. broj
19.02.2004. 04.03.2004. 18.03.2004. 01.04.2004.
1568 KB 731 KB 1347 KB 1178 KB

24. broj 25. broj
26. broj 27. broj
15.04.2004. 29.04.2004. 13.05.2004. 27.05.2004.
2086 KB 1648 KB 1897 KB 1990 KB

28. broj 28. vanredni broj
29. broj 30. broj
10.06.2004. 17.06.2004. 01.07.2004. 22.07.2004.
2521 KB 3765 KB 2035 KB 2781 KB

31. broj
32. svečani broj
08.08.2004. 11.06.2007.
1853 KB 1281 KB
 
 

"Hozzátok jött Betlehem"

Besplatno se može preuzeti cd ploča "Hozzátok jött Betlehem" u mp3 formatu:

Svira: Žolt Damjan. Naracija: Agota Nađ. Peva hor Sveta Cecilija. Pesmu "Ady Endre: Karácsony" recituje Šandor Boruš. Pesmu "Dsida Jenő: Szép karácsony" recituje Levente Nađ. "Kiskarácsony" peva dečji hor.

 
 
"Örökmécses" arhiva
 

Informator Bajšanske Rimokatoličke Crkve. Izdaje se iključivo na unutrašnje korišćenje bajšanskih vernika, Bajša, Trg Oslobođenja 1. List se izdržava od dobrovoljnih doprinosa, ne ulazi u trgovinski promet. Odgovorni urednik: Jožef Tot. Računarska priprema: Žolt Damjan i Edvin Plohl. Lektor: Judit Damjan. Štampa: FOTO RIND u Bačkoj Topoli. Broj primeraka: 400.
Možete preuzeti objavljene brojeve lista u digitalnom (Adobe Acrobat) formatu.
Ako na računaru nemate instaliran softver Acrobat onda ga možete preuzeti odavde.