GLOBAL VILLAGE BAJSA
1751-2014
 
line decor
  NAZAD  ::  
line decor
   
 
"ÖRÖKMÉCSES" ARHIVA
 

Informator Bajšanske Rimokatoličke Crkve. Izdaje se iključivo na unutrašnje korišćenje bajšanskih vernika, Bajša, Trg Oslobođenja 1. List se izdržava od dobrovoljnih doprinosa, ne ulazi u trgovinski promet. Odgovorni urednik: Jožef Tot. Računarska priprema: Žolt Damjan i Edvin Plohl. Lektor: Judit Damjan. Štampa: FOTO RIND u Bačkoj Topoli. Broj primeraka: 400.
Možete preuzeti objavljene brojeve lista u digitalnom (Adobe Acrobat) formatu.
Ako na računaru nemate instaliran softver Acrobat onda ga možete preuzeti odavde.


1. broj
2. broj

3. broj
4. broj
2003. karácsony 2004. február 22. 2004. húsvét 2004. pünkösd
2051 KB 834 KB 2469 KB 1490 KB
             

5. broj
6. broj

7. broj
8. broj
2004. augusztus 15. 2004. november 1-2. 2004. karácsony 2005. karácsony
1545 KB 1072 KB 2342 KB 1281 KB
 
 
 
 

9. broj
10. broj
11. broj
12. broj
2006. húsvét 2006. karácsony 2007. karácsony 2008. karácsony
2059 KB 967 KB 1066 KB 1348 KB
 
 
 
 

13. broj
14. broj
15. broj
16. broj
2009. húsvét 2009. karácsony 2010. húsvét 2010. templombúcsú
790 KB 528 KB 723 KB 1026 KB
 
 
 
 

17. broj
18. broj
19. broj
20. broj
2010. november 1-2 2010. karácsony 2011. március 9. 2011. húsvét
412 KB 973 KB 809 KB 755 KB
 
 
 
 

21. broj

22. broj

23. broj

24. broj
2011. augusztus 15. 2011. november 1. 2011. karácsony 2012. húsvét
412 KB 634 KB 989 KB 1031 KB
 
 
 
 

25. broj

26. broj

27. broj    
2012. augusztus 15. 2012. ádvent 2012. karácsony  
663 KB 676 KB 1340 KB  
 
 
 
 

28. broj

29. broj

30. broj

31. broj
2013. húsvét 2013. augusztus 15. 2013. ádvent 2013. karácsony
784 KB 747 KB 1047 KB 1005 KB
             

32. broj            
2014. hamvazószerda      
711 KB